Ålesund orkesterskole > Personvernerklæring

Personvernerklæring

Hvem får tilgang til informasjonen?

Informasjonen du oppgir i påmeldingskjemaet deles ikke med andre tredjeparter enn Ålesund Folkehøgskole. Om ikke annet er avtalt, samtykker du til at bilder av deg eller ditt barn kan publiseres på nettsiden og i sosiale medier. All informasjon behandles konfidensielt. Ålesund Orkesterskoles styre og nettansvarlig behandler informasjonen. Dag-, kvelds- og nattevakter (vanligvis foreldre til elever ved orkesterskolen og Indre Strøk Strykeorkester samt vakter ved Ålesund Folkehøgskole) får også tilgang til informasjon du oppgir.

Under kurset åpner vi for at media kan dokumentere øving, aktiviteter og konserter. Orkesterskolen deler ikke personlig informasjon med disse. Elever og deres foreldre står selv til ansvar for hvilken informasjon de velger å dele.

Formålet

Formålet med informasjonen er å få oversikt over de påmeldte. Informasjonen brukes blant annet til å sende ut informasjon om kurset og betaling. Oppgir du e-posten til spillelærer/kulturskole, kan vi sende informasjon om orkesterskolen til denne e-postadressen. Vi benytter informasjonen du oppgir til å gjøre en vurdering om hvilket av de tre orkestrene du kan passe til. Informasjonen bidrar også til å ivareta sikkerheten ved orkesterskolen, blant annet ved brann eller materielle skader. Om du gir oss tillatelse til det, kan vi sende ut e-postmeldinger med påmeldingsinfo når det nærmer neste års orkesterskole. Du kan melde deg av dette nyhetsbrevet ved å trykke tilhørende link i bunnen av e-posten.

Betalingsinformasjon deles ikke med tredjeparter, og oppbevares i minimum fem år etter norsk lov for bokføring.

Denne informasjonen samler vi om deg

Vi henter ikke opplysninger om deg fra andre kilder en påmeldingsdokumentet samt skriftlig eller muntlig kommnunikasjon mellom oss. Du har til enhver tid, i henhold til Norges lover, rett til å innhente hvilke opplysninger vi har om deg, og endre eller slette disse.

Unntaket ved sletting, er om du eller ditt barn er eller ønskker å være elev ved Orkesterskolen.

Følgende informasjon er obligatorisk å fylle ut ved påmelding:

Fullt navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer, e-post (elev eller verges), instrument, antall spilleår, ønsket kursform og aksept av publisering av foto og video. Foresattes navn, e-post og mobilnummer er obligatorisk om eleven er under 18 år. Om du har allergier, ønsker ekstra overnatting, eller har andre henvendelser som krever tilpasning, må dette opplyses under «Andre opplysninger».

Følgende informasjon er frivillig å fylle ut ved påmelding:

Navn på spillelærer, e-post til spillelærer/kulturskole og tidligere deltagelse i orkesterskolen. Foresattes navn, e-post og mobilnummer er frivillig om eleven er over 18 år.

Sikring av opplysninger

Informasjonen behandles utelukkende internt av orkesterskolens styre og nettansvarlig, og tildeles av styret til vakter ved Orkesterskolen. Informasjon, med unttak bilder og video, vil ikke være tilgjengelig for offentligheten. Ålesund Folkehøgskole vil også få tilgang til deler av informasjonen.

Kontaktinformasjon / endring og sletting av informasjon

Vi sletter all informasjon vi har om deg etter ønske, sett at du ikke er eller ønsker å være elev ved Orkesterskolen. Betalingsopplysninger må lagres i fem år etter norsk bokføringslov. Du kan kontakte oss på e-postadressen post@orkesterskolen.com, via kontaktskjemaet på denne siden, eller ringe oss på mobilnr. 951 37 226.